Chemické přípravkyOdborníci firmy provádí expertní činnost v oblasti výroby a rozvodů teplé vody, klasifikaci problémů jednotlivých výrobních a distribučních uzlů v závislosti na kvalitě přídavné studené vody a na materiálech zařízení a rozvodů teplé vody a navrhují řešení.

Jedním z možných řešení ochrany systémů proti korozi a tvorbě inkrustů je úprava vody proporcionálním dávkováním přípravku STOPKOR I do přídavné studené vody. Tento inhibitor koroze i prostředek proti tvorbě inkrustů (jeden přípravek), vyvinut odborníkem firmy Eco-Aqua-Servis, s. r. o.

Pro desinfekci systémů zásobování teplou vodou k omezení výskytu a bakt. Legionella je jak pro razantní prvotní desinfekci, tak i pro trvalé proporcionální dávkování aplikován přípravek na bázi peroxidu vodíku s přídavkem stříbra.

Přípustnost všech používaných přípravků je, pro dané účely povolena Rozhodnutími Hlavního hygienika ČR.

Obrázek