Filtrační materiályNáš produkt

Fenirama FPP2

Použití

FENIRAMA FPP2 se používá jako filtrační náplň buď samostatně, nebo jako součást vícevrstvé filtrační náplně a slouží k úpravě vody pro snižování koncentrace např. manganu Mn, železa Fe, rádia Ra, amonných iontů NH4+, niklu Ni i barya Ba při filtrační rychlosti v < 10 m/h. Před prvním použitím je nutné filtrační náplň FENIRAMA FPP2 vyprat vodou a vzduchem a aktivovat dle místního provozního předpisu.

V případě potřeby je možná regenerace tohoto filtračního materiálu za použití příslušných regeneračních roztoků podle provozního předpisu, vydaného individuálně pro každou úpravnu vody.

  • fenirama-big

Podmínkou úspěšné úpravy vody je kvalitní filtrační materiál vhodné zrnitosti.

Eco-Aqua-Servis, s. r. o. dodává křemičité filtrační písky, filtrační uhlí, aktivní uhlí, aktivovaný oxid hlinitý, granulovaný hydroxid železitý a vlastní výrobek FENIRAMA FPP2

Eco-Aqua-Servis, s. r. o. se neomezuje pouze na prodej filtračních materiálů, ale nabízí také dodávky strojně technologického zařízení úpraven vody i další služby spojené s nákupem filtračních materiálů a to:

Obrázek
  • návrh technologie úpravy vody a vhodného filtračního materiálu
  • průkaz správnosti návrhu – účinnosti úpravy vody na modelovém zařízení
  • zhodnocení stavu staré filtrační náplně pro rozhodnutí o regeneraci nebo výměně
  • dopravu
  • výměnu filtračního materiálu spojenou s kontrolou stavu filtrů
  • zajištění ekologického zneškodnění starého filtračního materiálu
  • sanitaci filtračních materiálů a podle jejich použití také jejich aktivaci
  • regeneraci filtračních materiálů
  • uvedení filtrů do provozu spojené s analytickou kontrolou jejich funkce