Produkty


Filtrační materiály

Náš produkt

Fenirama FPP2

Použití

FENIRAMA FPP2 se používá jako filtrační náplň buď samostatně, nebo jako součást vícevrstvé filtrační náplně a slouží k úpravě vody pro snižování koncentrace např. manganu Mn, železa Fe, rádia Ra, amonných iontů NH4+, niklu Ni i barya Ba při filtrační rychlosti v < 10 m/h. Před prvním použitím je nutné filtrační náplň FENIRAMA FPP2 vyprat vodou a vzduchem a aktivovat dle místního provozního předpisu.

V případě potřeby je možná regenerace tohoto filtračního materiálu za použití příslušných regeneračních roztoků podle provozního předpisu, vydaného individuálně pro každou úpravnu vody.

  • fenirama-big