Fenirama FPP2


Zeptat se na produkt Zpět na výpis produktů

Použití

FENIRAMA FPP2 se používá jako filtrační náplň buď samostatně, nebo jako součást vícevrstvé filtrační náplně a slouží k úpravě vody pro snižování koncentrace např. manganu Mn, železa Fe, rádia Ra, amonných iontů NH4+, niklu Ni i barya Ba při filtrační rychlosti v < 10 m/h. Před prvním použitím je nutné filtrační náplň FENIRAMA FPP2 vyprat vodou a vzduchem a aktivovat dle místního provozního předpisu.

V případě potřeby je možná regenerace tohoto filtračního materiálu za použití příslušných regeneračních roztoků podle provozního předpisu, vydaného individuálně pro každou úpravnu vody.

Přípustnost filtračního materiálu FENIRAMA, označeného jako FPP2, určeného k vodárenské úpravě pitné vody je povolena Rozhodnutím hlavního hygienika ČR. č.j.:18553/2010-OZV-32.7-22.3.10.

FENIRAMA FPP 2 se dodává ve 3 zrnitostech.

Ke stažení


Máte zájem o množstevní slevy?