Přípravek SANOSIL Super 25 Ag


Zeptat se na produkt Zpět na výpis produktů

Použití

  • účinný proti bakteriíím

SANOSIL Super 25 Ag je určen pro desinfekci teplé vody a zařízení na její ohřev a rozvod za účelem zamezení výskytu bakterií v teplé vodě, zejména bakterií Legionella.

Přípravek na bázi peroxidu vodíku s přídavkem stříbra (bez chloru) k desinfekci:

  • teplé vody a zařízení na její ohřev a rozvod za účelem zamezení výskytu bakterií, zejména bakterií LEGIONELLA pneumophila,
  • zařízení na výrobu, akumulaci a rozvod pitné vody,
  • bazénů (vhodné pro bazény s plastovými rozvody a s filtrací přes filtrační písek),
  • povrchů.

SANOSIL Super 25 Ag je universálním desinfekční prostředek účinný proti bakteriím, virům, amébám houbám a řasám, narušuje biofilmy. Je možné jeho použití jak pro vodu, tak i pro desinfekci povrchů.

Zvláště je vhodný pro desinfekci teplé vody a zařízení na její ohřev a rozvod za účelem omezení až zamezení výskytu bakterií Legionella pneumophila v systémech zásobování teplou vodu.

Výhodou desinfekčního přípravku Sanosil super 25 Ag, jehož účinnými složkami jsou stabilizovaný peroxid vodíku (50%) a malé množství stříbra, proti desinfekčním prostředkům obsahujících chlor a jeho sloučeniny, je schopnost narušit a umožnit odstranění biofilmů.

Biofilm je kompaktní vrstva, která chrání bakterie v biofilmu proti vnějším vlivům např. (změna pH, teplota) a poskytuje jim živiny k přežití. Z biofilmu se bakterie postupně uvolňují – tzv. plaktonární forma a dostávají se do vodního prostředí (na vhodném místě se mohou opět zachytit).

Desinfekční proces za použití stabilizovaného peroxidu vodíku s přídavkem stříbra má synergický efekt a tři účinky a to, oxidaci, inhibici a změnu membrány, přičemž u většiny desinfekčních prostředků spočívá jejich účinek pouze na jednom z těchto mechanismů.

Při styku peroxidu s vodou a se stěnami potrubí, navíc při zvýšené teplotě vody (50°C) dochází k jeho rozkladu za mohutného vývinu kyslíku, který vytváří turbulence na povrchu a okolí biofilmu a vyvolává v něm trhliny s následným odlupováním biofilmu. Účinek stříbra spočívá v zachycení jeho iontů, které jsou kladně nabité na záporně nabité membráně buněk, která se stane propustnou. Nato ionty stříbra reagují se zbytky enzymů a blokují funkci proteinů a tím bakterii zničí.  

Přípravek Sanosil Super 25 Ag  naředěný podle návodu na příslušnou koncentraci je vhodný pro všechny druhy běžných materiálů.

Balení 30 kg (25 l)

Ke stažení


Máte zájem o množstevní slevy?